mixer hur man flyttar kameran för att se


Svar 1:

Mellan musknappen för att rotera.

Skift + mittenknapp för att panorera.

Ctrl + mitten musknapp för att zooma (håll Ctrl + MMB, flytta musen uppåt för att zooma in och ner för att zooma ut). Alternativt kan du använda mushjulet för att zooma in och ut.

Alt + mittenknapp för att växla till en av de många ortografiska vyerna (håll Ctrl + MMB, flytta musen åt vänster, höger, uppåt, nedåt för olika ortovyer). Alternativt kan du använda numpad-siffertangenterna: 1 för frontvy, Ctrl + 1 för bakifrån, 3 för högervy, Ctrl + 3 för vänstervy, 7 för toppvy, Ctrl + 7 för undersida, 5 för perspektivvy , 0 för kameravy.

Numpad “.” tangent eller Ctrl + Numpad “.” för att centrera vyn på valda objekt.

Skift + C för att centrera vyn på alla objekt på scenen.